icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
Myrveien 16 kommunalteknisk avdeling

Myrveien 16 kommunalteknisk avdeling IVAR OLA OPHEIM

  

Kontaktinformasjon vann og avløp

Kontaktinformasjon

Kommunalteknisk avdeling - vann, avløp og renovasjon (VAR) har kontorer i Myrveien 16.

Bruk kontaktskjema på denne siden, eller send henvendelsen din til post@as.kommune.no
Du kan også kontakte Servicetorget, så setter de deg i kontakt med riktig person.

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom eller lignende) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes inn på kommunal vakttelefon 959 39 727. Alle henvendelser på dagtid skal skje til kommunens servicetorg.

Kommunens rolle

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

  • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen blant annet å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann samt sørge for tømming av private slamavskillere/ priveter/ tette tanker

  • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2 000 pe og skal i den forbindelse stille nødvendige krav for å hindre at miljøet er skadelidende.

  • Som anleggseier er kommunen også potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.

  • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.