icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Økonomisk sosialhjelp

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Sosialhjelp

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Formål med tjenesten:

  • Hjelpen skal ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen
  • Økonomisk sosialhjelp skal være en subsidiær ytelse, ved at du først skal utnytte alle muligheter for å forsørge deg selv, enten ved arbeid, trygderettigheter m.v.
  • Råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgiving, skal gis før sosialhjelp vurderes
  • Økonomisk stønad skal ideelt sett være en midlertidig ytelse.

  Tjenesten omfatter:

  Kommunestyret har fastsatt en veiledende norm for sosialhjelp til livsopphold, basert på statlige anbefalinger. Livsoppholdsbeløpet varierer bl.a. med familiens størrelse. Det skal foretas en individuell skjønnsmessig vurdering. I tillegg kan det innenfor veiledende rammer ytes sosialhjelptil nødvendige dokumenterte utgifter som for eksempel barnetilsyn, tannbehandling, reise, etablering, klær og medisiner.

  Utgifter som livsoppholdet skal dekke:

  • Mat og drikke
  • Helse og hygiene
  • Andre dagligvarer
  • Transportutgifter (off. kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål)
  • Avis, tv-lisens, telefon og internett
  • Klær og sko
  • Hobbyer, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn

  Målgruppe

  • Personer som oppholder seg i Ås kommune
  • Personer som ikke kan sørgefor sitt livsopphold
  • Personer som i særlige tilfelles trenger hjelp til å overvinne eller tillpasse seg en vanskelig livssituasjon
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

   

  Lover

  Forvaltningsloven
  Lov om sosiale tjenester i NAV

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Dersom du er ukjent for NAV må du fremlegge legitimasjon
  • Ved søknad om dekning av boutgifter, må du dokumentere at boligen er godkjent som bolig/utleiebolig. NAV kan undersøke dette for deg
  • NAV kan kontrollere opplysninger gitt i forbindelse med søknad, mot offentlige registre som folkeregister, arbeidstakerregister, likningsregister, bilregister, eiendomsregister, trygdeytelser m.v.
  • Før du søker sosialhjelp, må du prøve alle andre muligheter for å sørge for ditt livsopphold, for eksempel lønnet arbeid, studielån, trygdeytelser, sysselsittings- eller oppæringstiltak, salg avformuegjenstander, bruk av oppsparte midler eller ved reduksjon av utgifter
  • Ved tilsagn om sosialhjelp kan det knyttes vilkår som tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen, for eksempel vilkår om å delta i arbeidstrening, søke om bostøtte fra Husbanken, trygdeytelser fra NAV, være aktivt arbeidssøkende og registrert på www.nav.no
  • Sosialhjelp kan ytes som bidrag eller lån
  • NAV kan ta refusjon i etterbetaling av trygd dersom sosialhjelp er ytt i samme tidsrom

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  • Akutte situasjoner vurderes på dagen. Søknader om matpenger behandles innen 24 timer. Du må levere nødvendig dokumentasjon på behovet før søknaden behandles.
  • Saksbehandlingstid for ikke-akutte saker er 2-3 uker fra tilstrekkelig dokumentasjon er levert. Du vil få melding dersom behandlingen tar lengre tid.

  Klagemulighet

  • Vedtak kan påklages til fylkemannen. Klagefrist 3 uker.

  Merknader

  • Alle ansatte ved sosialtjenesten har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående, uten ditt samtykke.
  •  Du har rett til å se dokumentene i din egen sak.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:NAV Ås mottak
  Telefon:55 55 33 33
  Telefaks:67 25 73 31
  Epost:nav.as@nav.no
  Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 2
  Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:34