Vaksinering

Vaksinering

  

Kommuneoverlegens råd for svineinfluensa og vanlig influensa

Svineinfluensa er ikke så farlig som den var i 2009. Dette er fordi det var et helt nytt virus som man da ikke kjente noe særlig til. Nå skal en behandle den på samme måte som vanlig influensa.

Selv om det er påvist svineinfluensa i Ås, så skalvaksinasjonsrådene for vanlig influensa følges. Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

 Alle gravide som er 3 måneder eller mer på vei.

 Alle med nedsatt immunforsvar.

 Alle over 65 år

 Beboere i sykehjem eller omsorgsbolig

 Diabetikere, hjerte- lungesyke, personer med nyresvikt eller leversvikt.

 Personer med alvorlig fedme (BMI > 40 )

 Helsepersonell som har pasientkontakt

Forebyggende råd

 God hånd- og hostehygiene forebygger smitte.

 Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Kast lommetørkle etter bruk. Vask hendene.

 Bruk armkroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

 Vask hendene lenge og grundig etter toalett besøk og når du har vært ute blant folk.

 Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et alternativ når håndvask ikke er mulig.

Følger dere disse rådene kan dere holde dere friske selv om vi nå har gått inn i influensa sesongen.

Sidsel Storhaug
Kommuneoverlege