icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommunale gebyrer

Samleoversikt over alle kommunale gebyrer i Ås

Her finner du alle gebyrene. Last ned utskriftsvennlig format her. (DOC) (PDF)

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

Tips en venn Skriv ut

 

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

 

 

Vedlegg 10 A: Kommunale avgifter og gebyrer

 

 

TEKNISK

 

Sats 2016

 

Sats 2017

% Endring

- der endring forekommer

 

OPPVEKST- OG KULTUR

 

Sats 2016

 

Sats 2017

% Endring

- der endring forekommer

Barnehagene

 

 

 

Foreldrebetaling maksimalpris

2655

2730

2,8%

Inntekt under 50 000 kroner

Inntekt under 100 000 kroner

Inntekt under 150 000 kroner

Inntekt under 200 000 kroner

Inntekt under 250 000 kroner

Inntekt under 300 000 kroner

Inntekt under 350 000 kroner

Inntekt under 400 000 kroner

Inntekt under 450 000 kroner

Inntekt under 505 000 kroner

Inntekt over 505 000 kroner

 

 1. Fra 1. august 2017 blir det gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 § 3.

 

0

272

545

818

1 090

1 363

1 636

1 909

2 181

2 455

2 655

0

272

545

818

1090

1 363

1 636

1909

2 181

2 455

2 730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8%

Kostpenger

400

400

0 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn under tre år

178 076

192 029

7,8 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn over tre år

84 402

91 681

8,6 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår tom 2007

9 500

8800

 

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2008-2010

 

14100

 

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2011-2013

 

17400

 

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2014 -2017

 

18300

 

Tilskuddssats til familiebarnehager - nasjonal sats inkl. kapital barn under tre år

164 900

162 400

 

Tilskuddssats til familiebarnehager - nasjonal sats inkl. kapital barn over tre år

128 700

126 600

 

Skolefritidsordningen

 

 

 

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) inkl kost

1960

2009

2,5 %

Helplass (mer enn 10 timer) inkl kost

2900

2970

2,5 %

Enkeltdag når skolen er stengt

460

470

2,5 %

Enkeltdag når skolen er åpen

255

260

2,5 %

Inntekt under 260 000 (hel/deltidsplass)

Inntekt under 261 000 - 450 000 (hel/deltidsplass)

 

1525/  850
2288/ 1275

 

Kulturskolen

 

 

 

Elevkontingent gruppetilbud pr år

Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år

Musikal (sang + dans)

Kurs

3560

4290

 

740

3650

4400
5475

760

2,5 %
2,5 %


2,5 %

Kulturhuset inkl. Ås eldresenter og Åsgård (festsal)

 

 

 

Store sal

2360

2419

2,5 %

Store salong

900

923

    2,5 %

Lille salong

575

590

2,5 %

Lille sal

900

925

2,5 %

Seniorsenteret

1060

1085

2,5 %

Festsalen Åsgård

5150

5280

2,5 %

Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)

500

515

2,5%

HELSE- OG SOSIAL

 

Sats 2016

 

Sats 2017

% Endring

- der endring forekommer

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten

 

 

 

Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten

Inntekt inntil 2G:

 

 

 

Fra 2G til 3G

50 – 186

53-195

5,0 %

Fra 3G til 4G

242 – 1.100

254-1155

5,0 %

Fra 4G til 5G

300 – 1.445

315-1517

5,0 %

Fra 5G til 6G

422 – 3.010

443-3161

5,0 %

Over 6 G                    

537 – 3.645

564-3827

5,0 %

Hjelp til handling

50

50

0%

Korttidsopphold pr. døgn

Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer

Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer

Faste satser følger statsbud.

120

155t

Faste satser følger statsbud.

126

163

 

 

4,3 %

3,3 %

Egenbetaling døgnopphold

50 – 186

242 – 1.100

300 – 1.445

422 – 3.010

537 – 3.645

53-195

254-1155

315-1517

443-3161

564-3827

0

5,0 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Døgnpris for sykehjemsplass

 

 

 

Middag - 2 retters liten porsjon – servert kald

Middag - 2 retters liten porsjon – servert varm

Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald

Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm

55

67

66

78

58

70

69

82

5 %

5 %

5 %

5 %

 

Egenbetaling trygghetsalarm kommunal

GSM (ny fra 01.01.2014)

privat

3 760

4 104

3 173

3948

4309

3332

5 %

5 %

5 %

Egenbetaling for bruk av bil

3 000

(kr. 250 pr. mnd)

3 150

(kr. 260 pr. mnd)

5 %

Frisklivssentralen

 

 

 

Kurs- og aktivitetstilbud

250

250

0,0 %

Fritidstiltak for funksjonshemmede

 

 

 

Semesteravgift - varmtvannsbading

1 000

1 000

0,0 %

Åshallen og Nordbyhallen

 

 

 

Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)

200

205

2,5 %

Kamper/arr. utenbygds

715

730

2,1 %

Kamper/arrangementer innenbygds

260

270

3,8 %

Nordbytun svømmehall

Enkeltbillett voksne

10 klippekort voksne

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

Halvårskort (personlige)voksne

Halvårskort (personlige) barn

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

10 klippekort, barn

Utleie

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

Timesats trening utenbygds

Stevner/arrangementer innenbygds

Stevner/arrangementer utenbygds

 

Ås svømmehall

Enkeltbillett voksne

10 klippekort voksne

Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)

Halvårskort (personlige)voksne

Halvårskort (personlige) barn

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

10 klippekort, barn

 

Utleie

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

Timesats trening utenbygds

Stevner/arrangementer innenbygds

Stevner/arrangementer utenbygds

Fra 1.1.2016

60

470

35

835

460

1700

215

 

0

70
260

260
715

 

 

60

470

35

835

460

1700

215

 

 

0

70
260

260
715

 

 

65

490

40

850

490

1750

230

 

0

205

0

270

730

 

 

65

490

40

850

490

1750

230

 

 

0

205

0

270

730

 

 

8,3 %
4,3 %

14,3 %

1,8 %
4,3 %
2,9 %
7,0 %

 

0,0 %

192,9 %

3,8 %

            2,1 %

 

 

8,3 %
4,3 %

14,3 %

1,8 %
4,3 %
2,9 %
7,0 %

 

 

0,0 %

192,9 %

3,8 %

            2,1 %

 

Kommunale leiegårder

 

 

 

Husleieinntekter og husleie omsorgsboliger

 

Årlig indeksregulering ca. 2, 5 % gjennomføres i 2016. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale.

Årlig indeksregulering ca. 2, 0 % gjennomføres i 2017. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale.

2,0 %

Bygnings- og Oppmålingsvesenet

 

 

 

Oppmålingsgebyr

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Økes med 5 %

5,0 %

Gebyr byggesak

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Reduseres med 5 %

-5,0 %

Reguleringsgebyr

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Reduseres med 5 %

-5,0 %

Vann, avløp og renovasjon (eks mva)

Sats 2016

Eks. mva

Sats 2017

Eks. mva

Sats 2017

Inkl. mva

Vann

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årsavgift, vann, pr m³, variabel del

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

forbruk 150m³/år

Fast abonnementspris

10,29

2 043

 

500

10,97

2145

 

500

             13,71

2.681,25

 

625,00

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats

snitt 180 m2 lav sats

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats

snitt 180 m2 høy sats

100

18 000

200

36 000

100

18000

200

3600

125,00

22.500,00

250,00

4.500,00

Avløp

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

forbruk 150m³/år

Abonnementspris

18,47

3 520

 

750

18,47

3520

 

750

23,09

4.400,00

 

937,50

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats

snitt 180 m2 bruksareal

Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats

snitt 180 m2 bruksareal

110

19 800

220

39 600

110

19800

220

39600

138,50

24.750,00

275,00

49.500,00

 

 

 

 

Kontrollgebyr avlesning vannmålere

1000

1000

1.125,00

 

 

 

 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år

1 274 kr/år

1727 kr/år

2.158,75 kr/år

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år

685 kr/år

925 kr/år

1.156,25 kr/år

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år

2 548 kr/år

3454 kr/år

4.317,50 kr/år

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år

2 548 kr/år

3454 kr/år

4.317,50 kr/år

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3

250 kr/

påbegynt m³

300 kr påbegynt m³

375,00 kr påbegynt m³

Eiendommer med fellesanlegg

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser

2 500

 

3.125,00

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg

2 000

 

2.500,00

 

 

 

 

Renovasjon

 

 

 

Renovasjonsavgift

2 016

2016

2.520,00

Hytterenovasjon

1 008

1008

1.260,00

 

 

 

 

Feiervesen

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

420(210+210)

420 (210+210)

525(262,50)

 

 

 

 

Samferdsel

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr gravesøknad vei

Forringelsesgebyr pr kvm asfaltert trafikkareal

Forringelsesgebyr pr kvm ikke-asfaltert trafikkareal

2 600

100 kr/kvm

50 kr/kvm

2 600

100 kr/kvm

50 kr/kvm

0 %

 

 

 

 

         

 

 

 

SENTRALADMINISTRASJONEN

(eks mva)

 

Sats 2016

Eks. mva

 

Sats 2017

Eks mva

      

 Sats 2017

Inkl. mva

 

Meglerpakke

1285

1318

1.647,50

Eiendomsinformasjon

149

153

191,25

Bygningsdata

131

134

167,50

Grunnkart

197

202

252,50

Ledningskart

131

134

167,50

Målebrev

247

253

316,25

Godkjente bygningstegninger

297

305

381,25

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

272

279

348,75

Seksjoneringstillatelse

175

180

225,00

Naboliste

123

126

157,50

Gjeldende regulering m/ bestemmelser

247

253

316,25

Gjeldende kommuneplan

131

134

167,50

Ortofoto

123

126

157,50

Skråfoto/flyfoto

446

458

572,50

Tilknytning til offentlig vann og avløp

48

49

61,25

Adkomst til eiendommen

79

81

101,25

Kommunale avgifter og gebyrer

127

130

162,50

Legalpant

48

49

61,25

Fakturagebyr

50

51

 

 

 

Vedlegg 10 B: Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

 

Vedtatt i Ås kommunestyre _______

Gjelder fra 01.01.16

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 fastsettes som følger:

 

A - Generelle bestemmelser

 

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt B.5

 

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr.  Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.

 

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

 

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.  Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19.  Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd.  Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

 

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker. 

 

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være f.eks være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

 

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

 

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

 

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

 

Jf. Matrikkellovens § 46.

 

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt B.5

 

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr.1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling. (Indekstall for 1.januar  år 2010 er 411,5)

 

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 1 100,-.

 

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

 

 

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften §18. første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

 

 

B - Gebyrer

 

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

               areal fra 0 – 1000 m²                                                         kr         26 964,-

areal fra 1001 – 2000 m²                                                   kr         33 187,-

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                     kr           2 076,-

oppretting av punktfeste, med markarbeid                                    kr         26 964,-

oppretting av punktfeste, uten markarbeid                                    kr         17 527,-

 

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret    

med 20% fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt.

 

B.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Per ny registrering i matrikkelen                                          kr         6 222,-

 

B.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

            Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon

            følger satsene i pkt B.1 pr seksjonsenhet.

            Også prisreduksjon som nevnt i pkt B.1

B.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1)

 

B.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 3 951,-

 

B.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr pr. matrikkelenhet                                                   kr 6 222,-

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt B.1

 

B.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Ferdig innkalt forretning:                             50 %.             

Ferdig avholdt forretning:                            75 %

Ferdig matrikkelbrev:                                 100 %                                    

 

B.8 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Fremskaffe datagrunnlaget:                       30 %.             

Varsling og oppmålingsforretning:              15 %

Tekniske arbeider og dokumentasjon:       30 %                                      

Registreringsarbeidene:                             25 %

 

B.9 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

 

B.10    Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og          anleggseiendom

areal fra 0-100m2                                                                 kr           9 168,-

areal fra 101-500m2                                                             kr         14 022,-

areal fra 501-1000m2 *)                                                        kr         23 189,-

 

            Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

            Også prisreduksjon som nevnt i pkt.B1.      

            *) Gjelder kun anleggseiendom jf. Matrikkelforskriften § 34.

 

B.11 Arealoverføring

    av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

Gebyr for slik forretning er som arealsatsene i pkt. B.1 per berørt naboeiendom.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

            Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1

                                              

 

B.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

         tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

               For ett punkt                                                                       kr         3 850,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                       kr         2 173,-

 

B.13 Klarlegging av rettigheter og / eller eksisterende grense der grensen

ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt.

               For inntil 2 punkter                                                             kr         12 447,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                      kr          4 149,-

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt B.1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

B.14 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid.        

Minstepris er kr 4 008,-

 

B.15 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt B.5

 

B.16 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)

Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                    kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                                                    kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

B.17 Timepris

         Der det etter regulativet skal betales timepris, settes denne til kr 1 100,-.

 

B.18 Disposisjonsrett til kartdata

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

 

            FKB, situasjon og høyde

kr 11

 

            Ortofoto

kr 2

 

            Reguleringsdata

kr 3

 

            VA data

kr 3

 

            I tillegg kommer             ekspedisjonsgebyr

kr 1 100

 

 

Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar).

Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 363,- pr fastmerkerapport.

Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter.

 

 

C – Betalingsregulativ for kart, planer og tegninger på papir eller i digitalformat

 

C.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger

 

Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.

Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger eller kopier i arkformater gjelder følgende gebyrsatser:

 

Kart-/tegningskopier

Pris pr. stk.

A4

kr 10

A3

kr 15

A2

kr 62

A1

kr 77

A0

kr 88

 

 

C.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser

Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges, gjelder regulativets pkt. B.17.

For kartplottbestillinger eller kartplott i gjelder følgende gebyrsatser:

Arkformat, pris pr stk papir

 

A4

kr 108

 

A3

kr 160

 

A2

kr 319

 

A1

kr 449

 

A0

kr 536

 

Arkformat, pris pr stk PDF

 

A4

kr 52

 

A3

kr 62

 

A2

kr 129

 

A1

kr 190

 

A0

kr 237

 

Kundetilpasset kartplott

 

Arkformat, pris pr stk

 

A4

Kr. 52 + time

 

A3

Kr. 62 + time

 

A2

Kr. 129 + time

 

A1

Kr. 196 + time

 

A0

Kr. 237 + time

 

 

 

C.3 Flybilder på papirutskrift eller PDF

Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. papirutskrift av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

 

Flybilder

Arkformat, pris pr stk papir

A4

kr 118

A3

kr 150

A2

kr 319

A1

kr 427

A0

kr 536

 

Arkformat, pris pr stk PDF-fil

A4

kr 82

A3

kr 108

A2

kr 216

A1

kr 319

A0

kr 427

 

Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

Flybilder

Arkformat, pris pr stk

A4

kr 309

A3

kr 309

A2

kr 474

 

C.4 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

Utskrifter eller kopier som er bestilt emballeres og forsendes. For nødvendig emballasje og porto gjelder følgende satser:

 

Enhet Pris pr. enhet/forsendelse

Kartrull/kartong/cd eller lignende kr. 26,-.

Porto – postens gjeldende satser.

Dersom betaling for kartprodukter på papir og kopier på papir skjer ved bruk av faktura, påløper fakturagebyr for utsending av fakturaen:

 

Enhet Pris pr. faktura

Fakturagebyr påløper etter kommunale satser.

 

Vedlegg 10 C: Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2016

 

Ås kommune

 

Vedtatt i Ås kommunestyre: _________

 

GENERELT

 

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven av 2008. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2017

 

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

 

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940.

 

Betalingsbetingelser:

 1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

  Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger, når reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

 2. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.
  Dersom det innsendes revidert søknad innen 3 måneder etter vedtaket om avslag, vil innbetalt gebyr trekkes fra på den nye søknaden.

 3. Når en sak trekkes etter at første gangs vedtak er fattet, skal 70 % av fullt gebyr betales.

 4. Gebyr for behandling av private reguleringsforslag fastsettes ut fra de satser som gjelder ved forhåndsvarsling av igangsetting av reguleringsarbeid.

 5. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.500.000,- per tiltak /plan.

   

   

BYGGESAKER

1

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § § 20-1, 20-3.

 

1.1 Bolig – / fritidseiendom

1.1.1    Enebolig

25 477

1.1.2    Enebolig med sekundærleilighet.

31 847

1.1.3    Tomannsboliger

38 216

1.1.4    Andre boligbygg, per boenhet utover 1.1.3.

8 740

1.1.5    Garasjer /uthus, tilbygg, påbygg, under-, ombygging:

            Inntil 15 m2

4 539

            16 – 30 m2

5 269

            31 – 50 m2

7 681

            51 – 70 m2

10 534

            71 – 100 m2

12 838

            Over 100 m2

17 556

            1.1.6    Andre tiltak på bolig- og fritidseiendom (som ikke går                                 under 1.8)

8 175

1.2 Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging.

1.2.1    0 – 300 m2

57 000

1.2.2    301 – 600 m2

81 000

1.2.3    501 – 1000 m2

95 000

1.2.4 Til-, på-, under- og ombygging:

 

            Inntil 50 m2

19 000

            51 – 100 m2

28 500

            100 – 300 m2

47 500

            301 – 1000 m2

57 000

 

Tillegg per m2 for areal over 1000 m2:

          1001 – 10 000 m2

28

          10 001 – 20 000 m2

19

          Over 20 001 m2

9

 

 

1.3 Tekniske installasjoner

1.3.1    VVS-tiltak, heis, antenner, master, o.l.

6 113

1.3.2    Skorsteiner, brannmurer, andre mindre tiltak

2 247

 

 

1.4 Veianlegg og røranlegg i grunnen

1.4.1    Ny /endret avkjørsel (ikke knyttet til byggesak)

3 335

1.4.2    Mindre anlegg

5 225

1.4.3    Større anlegg

9 025

 

 

1.5 Riving

1.5.1    Riving < 100 m2

3 800

1.5.2    Riving > 100 m2

7 600

Når riving søkes og gjennomføres samtidig med oppføring av nytt bygg på samme eiendom betales halvt gebyr for riving.

 

 

1.6 Bruksendring som behandles etter i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-3.

6 688

Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t. regulativets 1.1 og 1.2.

 

 

 

1.7 Skilt- og reklameinnretninger

1.7.1    Enkeltskilt, per skilt

3 344

1.7.2    Skiltplan (flere enn to skilt)

7 210

 

 

 

1.8 Andre tiltak, diverse

1.8.1    Fasadeendring, støttemur, gjerde, levegg, støyskjerm, svømmebasseng, brønn, dam, o.l.

4 441

1.8.2    Terrenginngrep, brygger, moloer, naust, o.l.

6 688

1.8.3    Massedeponi              Inntil 10 000 m3

11 077

            For hver overskytende                      1 000 m3 over 10 000 m3;

570

1.8.4    Midlertidig brukstillatelse

1 425

 

 

1.9 Endringer

1.9.1.   Reviderte tegninger, - fast pris. Gjelder ikke småhus og                 fritidsboliger.

2 375

1.9.2    Endring av tidligere innvilget tillatelse; 25 % av opprinnelig gebyr,                          minimum kr. 2 375.

 

 

1.10 Igangsettingstillatelse

1.10.1  Gebyr for hver igangsettingstillatelse (rammesøknad)

2 850

 

 

1.11 Gebyr ved mangelfull søknad

Dersom søker ikke har komplettert søknad etter første brev fra bygningsmyndigheten med angitte mangler, påløper det et tilleggsgebyr på kr. 1 900 for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

 

 

2

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-4, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1, 3-2.

2.1       Mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger,                                      konstruksjoner og anlegg samt alminnelig driftsbygninger i landbruket.                 Nybygg, tilbygg, endring, bruksendring, riving og annet.

            Inntil 15 m2

4 539

            16 – 30 m2

5 269

            31 – 50 m2

7 681

            51 – 70 m2

10 534

            71 – 100 m2

12 838

            Over 100 m2

17 556

            Tillegg per m2 for areal over 100 m2:

19

     

 

 

3

Godkjenning av selvbygger etter saksbehandlingsforskriftens § 6-8.

3.1       Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger                 av egen bolig eller fritidsbolig.

4 750

     

 

 

4

Deling etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m

4.1       Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller

10 022

4.2       Ved søknad om fradeling av flere enn to nye parseller

15 723

     

 

5

Ulovlig byggearbeid

5.1       Saksbehandling som påløper i forbindelse med ulovlig arbeid og                           bruksendring og /eller arbeid som er utført i strid med tillatelser                             /bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse faktureres etter medgått tid;                    timepris kr. 1000,-

5.2       Overtredelsesgebyr: Det vises til plan- og bygningslovens 32-8 og til                    kapittel 16 i Forskrift om byggesak m/ veiledning, om utmåling av                                    overtredelsesgebyr.

 

 

6

Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1, 29-4, første ledd.

6.1       Søknad som avklares uten regionale myndigheters                        uttalelse.

5 225

6.2       Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

8 075

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første. 

     

 

 

7

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 300.

 

 

 

PLANSAKER

 

Betalingsbetingelser

 • Gebyr for oppstartsmøte kreves når oppstartsmøte er gjennomført og forfaller til betaling umiddelbart

 • Gebyr for planprogram kreves når saken legges fram til politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart

 • Gebyret for høringsforslag kreves når saken legges fram for politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart.


Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

 

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak:

 

Tiltak

Plan- og bygningsloven

Oppstart av reguleringsarbeidet - Oppstartsmøte

§ 12-8

Planprogram

§ 4-1

Forslag til detaljregulering - høringsforslag

§ 12-3

Forslag om mindre endring i reguleringsplan

§ 12-14

 

Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl. § 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter.

 

§ 2 Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte
 

Gebyr for avholdelse av oppstartsmøte

10 000 kr

 

§ 3 Planprogram
 

Gebyr for fastsettelse av planprogram

25 000 kr

                                    

§ 4 Forslag til detaljregulering – høringsforslag
 

Grunnbeløp

60 000 kr


Tillegg per m2 for planområder over 5 000 m2

 

 

5 001 – 15 000 m2

 kr                8

15 001 – 30 000 m2

 kr                4

30 001 – 50 000 m2

 kr                2

over 50 000 m2

 kr                1

 

Det betales gebyr for all ny bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng. Tillegg for bebyggelsen, per m2:

0 – 1 000 m2 BRA

 kr              15

1 001 – 5 000 m2 BRA

 kr              10

5 001 – 10 000 m2 BRA

 kr                5

over 10 000 m2 BRA

 kr                3

 

§ 5 Tilleggsgebyr

.

Tillegg for endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling, eventuelt med ny begrenset høring og ny        fremleggelse for planutvalget.

25 000 kr

Tillegg for detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan

25 000

25 000 kr

 

Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid.

Timeprisen er kr 1 100 eks mva.

 

§ 6 Forslag om mindre endring i reguleringsplan

 

Små endringer som godkjennes administrativt, jf.pbl. § 12-14

10 500

Endringer som godkjennes ved politisk behandling etter pbl. §12-14

18 000

Ved avslag betales 70%

 

 

 

   § 7 Reduksjon eller fritak fra gebyr

Jord- og skogbruksområder, Friluftsområder og naturvernområder hvor det ikke skal gjennomføres tiltak, jf. pbl. § 12-5 nr.5, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr

 

Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig.

 

§ 8 Øvre tak på reguleringsgebyr

Øvre grense for samlet gebyr er kr 1 500 000,-