icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Sosialtjenester   ›   Kommunale boliger

Kommunale boliger

Alle skal kunne bo godt og trygt. Kommunale utleieboliger er et tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tips en venn Skriv ut

Målgruppe

Personer som kommunen har en lovfestet plikt til å skaffe bolig eller midlertidig husvære. Vanskeligstilte som bor i kommunen, og som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Mer om kommunal bolig

Mer om kriterier for tildeling, søknadsskjema, saksbehandlingstid og klagemulighet finner du i tjenestebeskrivelser A-Å Kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Avdeling: NAV Ås mottak
Telefon: 55 55 33 33
Epost: nav.as@nav.no
Postadresse: Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse: Moerveien 2