icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Årungen

  

Kartlegging av naturmangfold og grønn infrastruktur i Ås kommune 2020

På oppdrag fra Ås kommune skal Norconsult AS gjennomføre kartlegging av naturtyper i Ås. Norconsult har i samråd med kommunen gjort vurderinger av hvor det er behov for å gjøre feltkartlegging. Grunneiere som har eiendommer der det ønskes gjennomført kartlegging får brev om dette i forkant.

Hvorfor skal kommunen kartlegge naturmangfold?

Høsten 2019 ble plan for naturmangfold vedtatt i Ås kommune. Ett av tiltakene i planen er:

  • Kartlegge leveområder for truede ansvarsarter, funksjonsområder og forbindelser mellom disse som grunnlag for rullering kommuneplan, inkl. kartfesting av dammer.

I tillegg vil kommunen kartlegge raviner, som ikke er kartlagt i Ås kommune før. Områdene som er valgt ut er områder som ikke tidligere er kartlagt, eller der det er behov for oppdatering av kartlegging.

Målet med kartlegging av naturtyper er å få på plass god, stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Når kommunen har god kunnskap om naturverdiene, blir det lettere å gjøre gode vurderinger i arealplanprosesser, for eksempel i arbeidet med kommuneplanen og reguleringsplaner.

Resultatet av kartleggingen blir publisert i den nasjonale kartbasen www.naturbase.no  og på https://kommunekart.com/klient/follo/follokart

Hvordan skal områdene kartlegges?

Det er Norconsult som skal gjennomføre kartleggingen. At et område vil bli kartlagt innebærer at kartleggingsområdet blir undersøkt til fots for å finne forekomster av naturtyper og funksjonsområder. Det kan være for eksempel dammer eller raviner og leveområder for dyr. I tillegg til å registrere i kart hvor naturtypene finnes, vil kartleggerne vurdere hvilken økologisk kvalitet hver lokalitet har.

På bakgrunn av eksisterende og nye kartlegginger av naturmangfold, skal Norconsult videre kartlegge grønn infrastruktur i Ås kommune. Grønn infrastruktur defineres som arealer og landskapselementer som er særlig viktige som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser.

Informasjon til grunneiere: Hvem kan du kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Kartleggingsområdene kan inneholde både innmark og utmark, men i hovedsak utmark. I noen tilfeller kan innmark berøres, enten fordi det som skal kartlegges ligger på innmark (f.eks. dammer), eller fordi kartleggeren har behov for å gå langs eller krysse innmark.

Hvis det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen med:

Ola-Mattis Drageset i Norconsult AS:
E-post: ola-mattis.drageset@norconsult.com eller telefon 978 91 976

Har du øvrige spørsmål om kartleggingen, ta kontakt med Siri Gilbert, miljørådgiver i Ås kommune:
E-post: siri.gilbert@as.kommune.no eller telefon 958 56 323

Du finner mer informasjon om plan for naturmangfold her:
http://www.as.kommune.no/plan-for-naturmangfold-aas-kommune-vedtatt.6277111-439511.html

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her