icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

 • Oppmåling av eiendom herunder tomtefradeling, grensepåvisning, grensejustering, og sammenføyning
 • Seksjonering av eiendom
 • Adresseforvaltning herunder nytildeling og endring av eksisterende adresser
 • Kart og geodataforvaltning herunder framstilling av kartutsnitt, situasjonsplan, fastmerkeregister og digitalt hovedkartverk fordelt på en rekke fagtema
 • Forvaltning av kommunens del av det offisielle eiendomsregisteret kalt GAB hvor "G" gir grunneiendomsopplysninger (f. eks. areal og eierskap). "A" gir adresseopplysninger (f. eks. bygningens adresse). "B" gir bygningsopplysninger (f. eks. byggets bruksareal).

Målgruppe

Kommunens befolkning samt offentlige instanser.

Kriterier/vilkår

 • Markarbeid og skriftelige produkt er ofte forbundet med gebyrbestemmelser. (Det vises til eget gebyrregulativ)
 • Tomtemålinger og eiendomsseksjoneringer kan i hovedsak kun rekvireres av hjemmelshaver.
 • Markarbeidet er i noen grad årstidsavhengig
 • Sakene ekspederes i hovedregel i rekkefølge etter rekvisisjonsdato. Noe ventetid vil det alltid være. Gjennomsnittlig ca 4-6 mnd..

Formål:
Formålet er at eiendomsgrenser skal være nøyaktig merket , målt og kartfestet og at det skal føres pålitelige register over eiendomsdata.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

 • Rekvisisjoner av oppmålingssaker skal være skriftelige og helst på fastsatt skjema. Det bør vedlegges en forklarende kartskisse. Ved eiendomsendringer skal det vedlegges kvittering for nabovarsel
 • Begjæringer om eierseksjonering skal være på fastsatt skjema i 3 eks.. Skjemaet har rettledning for hvilke vedlegg som kreves
 • Dersom saken gjelder eiendomsforandringer, vil saken ofte bli oversendt reguleringskontoret for godkjenning før oppmålingsarbeidet kan utføres
 • Digitale kartdata må bestilles fra fylkeskartkontoret (tlf. 32 11 85 27 ev. 32 11 85 10)
 • Avdelingen tar gjerne imot telefonhenvendelser eller kontorbesøk dersom vi kan bidra til nærmere opplysninger, generell info eller spesifikke opplysninger omkring konkrete saker
 • Tjenesten ledes til daglig av oppmålingssjefen (Halvor Bruun tlf. 64 96 24 32)
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknikk og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:34