icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Is, store hull og dårlig fremkommelighet

Vei
2018-02-05 09:53 (#46744)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Grenseveien 1
Kart


Hele Grenseveien fra Nordbyveien til Israndveien er som et komplisert vaskebrett. Veien er full av spor og hull. Det er vanskelig fremkommelighet, og det er mye trafikk av store tunge lastebiler til industrien.
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Vi er ute på veinettet nå og utbedrer.