Hus Brønnerud

Hus Brønnerud

  

Invitasjon til møte om dette huset på Brønnerud 16. februar

Skal det bli et samlingssted for Vestbygda og for lag og foreninger i Ås?
Huset er bygd i 1846 og er det nest eldste offentlige huset i Ås. Det er typisk for eldre hustyper i Ås, er på180 m2, står på en granittmur og har ei solid ”tømmerkasse”.
Huset ble brannskadd i 2002. Det ble rydda og sikret mot videre forfall i 2005 og er fullt mulig å restaurere.                                                                                                                                                                      
Huset eies av Ås kommune. Lag og foreninger i Ås er gitt mulighet til å utvikle dette til et møtested. Ås Historielag forsøkte å skaffe en finansiering for noen år side, uten å lykkes.

Nå har 3 personer i Lions Club Ås sett på om det er mulig å rehabilitere huset til et grendehus for Vestbygda og et møte- og selskapslokale for resten av Ås. Vi tror det er mulig hvis mange tror det samme.

For å realisere dette, trenges det betydelig med midler og frivillig innsats. En delfinansieringen er klar: Resten av brannforsikringen er stilt til rådighet og Ås kommune har dessuten bevilget kr 600.000, til sammen ca. 1.2 mill. Ut fra et foreløpig kostnadsoverslag utgjør dette ca. 1/3 part. Det trengs derfor mange sponsorer og mye frivillig dugnadsinnsats for å komme i mål.

Forprosjektgruppa i Lions Club Ås inviterer nå lag, foreninger og private personer til en enkel befaring og møte om framtida for prosjektet. Vi ser for oss at det må etableres en organisasjon med representanter fra frivillige lag og foreninger i Ås, kanskje også enkeltpersoner, som deltagere. Når huset er rehabilitert, bør det etableres en ny organisasjon som står for drift og vedlikehold. Forprosjektgruppa er tydelig på at dette ikke er et Lions-prosjekt, men et prosjekt for alle som ønsker å utvikle det historiske huset til noe nyttig.

Alle som mener at dette kan bli et verdifullt bidrag til aktiviteter i Ås Kommune inviteres derfor til befaring 16.2 2012 kl. 18.00 og et påfølgende møte kl. 19.00 i mediateket på Brønnerud Skole.

Saksliste: - Informasjon fra forprosjektet
-                Informasjon fra Ås Kommune v/ordfører
-                Brønnerud Skole v/FAU
-                Historien og mulighetene til huset v/ Ås Historielag
-               Drøfting - Hva gjør vi framover? 
 
For forprosjektgruppa i Lions Club Ås
Andes Heen                                      Magne Mo                                        Helge Skuterud
PS:         Vi har ingen penger, så vi håper at alle som møter, bidrar med kr 30.- til kaffe og noe å bite i.