icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Velkommen tilbake til skolen 1.-4. trinn

Velkommen tilbake til skolen 1.-4. trinn

  

Informasjon til foreldre om åpning av 1.- 4. trinn og SFO

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpne for 1.- 4.trinn og SFO fra mandag 27. april. Vi gleder vi oss til å fylle skolene våre med elever igjen!

Gjenåpningen av grunnskolen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Dette innebærer at 5.-10.trinns elever vil fortsette å få opplæring via fjernundervisning inntil videre. Ifølge regjeringen er målet å få alle elever tilbake til skolen før sommerferien.

Åpningen av skolene er av basert på faglige råd og erfaringer regjeringen har tilegnet seg om koronasmitte blant barn og unge. For å forebygge smittespredning presenterte regjeringen den 20. april Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. Veilederen og tilhørende informasjon er publisert på Udir, FHI og Helsedirektoratet sine sider. I tillegg finnes det på Udir sine sider filmer og informasjon til foreldre på flere språk.

Smittevernveilederen gir føringer og anbefalinger til driften av skolene og SFO, og er et godt utgangspunkt for å organisere den nye skolehverdagen.

De tre grunnpilarene i veilederen er at 1) syke barn og voksne ikke skal være til stede på skolen og SFO, 2) at man har gode rutiner for hygiene og renhold, 3) og at man skal redusere kontakthyppighet. For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av skolene settes det inn en rekke tiltak i skolene ut ifra følgende 3 prinsipper:

1 Syke barn og voksne

 • Barn og ansatte skal ikke møte i skolene selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte på skolen som normalt.

 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.

 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler. Foreldre må gi tilbakemelding til skolen ved påvist positiv korona testresultat.

2 Rutiner for hygiene og renhold

 • Hyppig renhold og hygiene-tiltak gjennomføres

 • Skolene følger sjekklisten for smittevern og håndvaskrutiner i veilederen

 • Det er ikke lov å ta med seg private leker/eiendeler på skolen

 • Leker/utstyr på skolen/SFO skal kun brukes av faste barnegrupper – dersom lekene skal brukes av flere grupper skal de vaskes i mellom bruk

 • Alle ansatte på skolen/SFO skal ha gjennomført kurs i smittevern og lest smittevernveilederen før åpning.

 • Det serveres ikke mat på SFO i denne perioden, elevene må ha med navnet matboks og drikkeflaske.

3 Redusere kontakthyppighet

 • Barna deles inn i faste grupper på ca 15 elever med faste ansatte

 • Gruppene skal organiseres slik at barn og voksne har nær kontakt med så få som mulig. Dette kan innebære at ansatte på et trinn samarbeider for praktisk gjennomføring av skole og SFO-dagen som for eksempel friminutt, spising og praktiske aktiviteter etc.

 • Bruken av utetid skal økes. Dette innebærer bl.a større grad av uteskole

 • Skolene/SFO avtaler hente- og leveringspunkter med foreldrene utenfor skolebygget.

 • Ansatte holder avstand til kolleger i andre grupper

Forandringer i skolehverdagen
Elevene vil møte en annerledes skolehverdag med fokus på hygiene og smitteverntiltak. Opplæringsloven er fremdeles gjeldende, men det vil måtte kunne gjøres justeringer basert på at hensynet til liv og helse er overordnet. Veilederen åpner for avvik fra fag og timefordeling. Vedtak om spesialundervisning er fremdeles gjeldende, men vil kunne organiseres på andre måter enn tidligere.

SFO
Å åpne skolene med mindre grupper og strenge smitteverntiltak, vil kreve mer personale inn i skolene og på SFO. SFO vil ha ordinære åpningstider, men vi oppfordrer foresatte som har mulighet, til å redusere elevens oppholdstid. Husk å sende med navnet matboks og drikkeflaske, da det ikke serveres mat på SFO i denne perioden

Det er ordinær foreldrebetaling fra den dagen SFO åpner. Foreldre får refundert foreldrebetaling for de dagene SFO har vært koronastengt. Mer informasjon om foreldrebetaling og hvordan den skal refunderes finnes på denne siden. Her kan du også lese om redusert betaling og oppsigelse/ endring av plass.

Rett og plikt til opplæring
Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. Foreldre med barn i risikogrupper bes ta kontakt med lege for vurdering, og deretter gå i dialog med rektor på egen skole om en tilrettelegging av opplæringstilbudet.

Mer informasjon fra egen skole
Av smittevernhensyn er alle foreldremøter, avslutninger og arrangementer i forbindelse med 17.mai på skolene avlyst denne våren. Utviklingssamtaler vil foregå digitalt/skriftlig eller pr telefon. Dette avtaler du med egen skole.

Hver skole vil komme med mer detaljert informasjon om praktiske forhold ved den enkelte skole. Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart på skolen, kontakt din skole. Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen! Dersom vi alle er flinke til å følge regjeringens smitteverntiltak, håper vi at vi snart kan ønske alle elevene våre velkommen tilbake til skolen.

Velkommen tilbake til elever og foresatte på 1.- 4. trinn!

Med vennlig hilsen

Vibeke Aaser Grønli
Virksomhetsleder grunnskole

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her