icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Ås kulturhus

Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim

  

Informasjon om eiendomsskatten

Ås kommune har eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum og skattesatsen er 7 promille av eiendomsskattetaksten på eiendommen.

Skattelister og faktura

De årlige skattelistene legges ut på bibliotekene, rådhuset og på kommunens internettsider i slutten av februar måned. Faktura for eiendomsskatt er også skatteseddel og faktura for første termin sendes ut til skatteyter i slutten av februar. For de fleste vil dette faktureres sammen med de øvrige offentlige avgiftene.

Klagefrist

Klagefristen vil være 6 uker fra faktura er utsendt, og det kan kun klages på forhold som ikke er påklaget tidligere. Klagen må være skriftlig og sendes eiendomsskattekontoret via brev eller e-post.

Søknad om fritak etter § 7 i eiendomsskatteloven

Kommunestyret har i møte 12.02.2014 (ksak 3/14) vedtatt at følgende eiendommer kan søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7:

§ 7 bokstav a):

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.

Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut

utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.

- Steinerskolen i Ås

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Vedtak om fritak for eiendomsskatt gjelder kun for et år av gangen, og det må sendes inn søknad årlig. Frist for å søke om fritak er 1. oktober året før.

Søknad sendes inn med elektronisk søknadsskjema som finnes her:

Søknadsskjema fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til Eiendomsskattekontoret:

På e-post: post@as.kommune.no

eller på telefon : 64 96 20 93

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her