icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   OrganisasjonLedere i Ås
Navn Tittel Telefon
Balabadan, Mary Vic Avdelingssykepleier 1A/1B, Moer sykehjem 64 96 25 30
Bekkevard, Arve Bygnings- og geodatasjef 64 96 24 31
Benestad, Ellen Etatsjef Oppvekst- og kultur   64 96 21 01
Bjørnereim, Lise Marit Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester distrikt sør 64 96 25 75
Busch, Lene Rydland Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Christensen, Trine Rådmann 64 96 20 02
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage 64 96 27 01
Ek, Lise Enhetsleder for demensomsorgen 64 96 25 02
Ekeberg, Linda Avdelingssykepleier 2AB, Ås demenssenter 64 96 23 09
Falao, Randi NAV-leder 67 25 73 72
Grepperud, Ellen Plan- og utviklingssjef 64 96 20 71
Grøholt, Knut Leder boligkontoret 64 96 24 43
Grønli, Vibeke Aaser Rektor Åsgård skole 64 96 21 71
Hanssen, Solgunn Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester distrikt nord 64 97 50 21
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Heiaas, Lene Avdelingssykepleier 2AB Moer sykehjem 64 96 25 32
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Hovden, Linda Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Høeg, Carl F. Leder lokalhistorisk arkiv 64 96 23 78
Johansen, Elin Avdelings sykepleier 1AB Ås Demens senter 64 96 23 29
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Kaspersen, Grethe Leder Dagavdelingen, Ås demenssenter 64 96 23 64
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Kreutz, Andrea Enhetsleder forebyggende helse 64 96 22 40
Kristiansen, Svensvik Catharina Avdelingssykepleier 2C/D Moer sykehjem 64 96 25 33
Kristiseter, Wenche Enhetsleder Kajaveien/Dagtilbudet 64 96 22 82
Krogh, Nina Rektor Rustad skole 64 96 29 01
Langaard, Mette Styrer Togrenda barnehage 64 96 27 11
Larsen, Marion Avdelingssykepleier 1CD Moer sykehjem 64 96 25 31
Leinhardt, Marit Roxrud Helse- og sosialsjef 64 96 22 01
Martinsen, Ståle Enhetsleder, driftsavdelingen 64 96 25 74
Mathisen, Gro Avdelingsleder aktivitetssenteret Moer 64 96 25 05
Mathisen, Gry Enhetsleder, Forvaltningstjenesten 64 96 25 05
Myrvang, Liv Karin Avdelingsleder Tunveien 7 64 96 21 99
Pedersen, Nils Erik Etatsjef for teknikk og miljø 64 96 24 01
Petterson, Vigdis Enhetsleder Dr.Sødringsvei 64 96 27 31
Plur, Alexander K. Rektor kulturskolen 64 96 23 91
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31
Schou, Jeanette Styrer Sagalund barnehage 64 96 26 91
Seeser-Hoff, Helge Ragnvald Enhetsleder Solfallsveien bolig 480 10 580
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Siggerud, Ingeborg Enhetssleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Simensen, Anette Meum Enhetsleder for enhet rus og psykisk helse 64 96 25 61
Solveig Kvarum Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Sperlin, Bente Enhetsleder folkehelse og frivillighet 64 96 25 03
Storhaug, Sidsel Kommuneoverlege 64 96 22 02
Svein Magne Sirnes Rektor voksenopplæringen 64 96 21 51
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Sypriansen, Roy Eiendomssjef 64 96 24 45
Sæbjørnsen, Camilla Enhetsleder for kultur, idrett og friviliighet 64 96 20 90
Sæthre, Dag Rune Rektor, Kroer skole 64 96 28 01
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Vigstad, Kari Ørsal Enhetsleder Ljungbyveien bolig og avlastning 64 96 22 91
Vogt, Sjur Renholdsleder 959 39 726
Wenche Vedhugnes Organisasjons- og personalsjef 64 96 20 61
Wiggen, Tonje Avdelingsleder 64 96 25 06
Wilberg, Monica Kjexrud Avdelingsleder Tunveien 1 64 96 27 51
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Østby, Kristin Fagkoordinator, distrikt sør 64 96 25 75
Øverås, Natalia Avdelings sykepleier Tunveien 5, Ås demenssenter 64 96 21 69