Tjenestebeskrivelser hjemmetjenesten

Bruk linkene for å lese tjenestebeskrivelsene til hjemmesykepleien, praktisk bistand (hjemmehjelp), personlig assistent (brukerstyrt), kreftkoordinator og hverdagsrehabilitering . Der finner du beskrivelse av tjenestene, og kontaktinformasjon.