Ås helsestasjon

Ås helsestasjon

  

Helsestasjonen informerer om endringer i tilbudet

Enhet for forebyggende helsetjenester  gjennomfører følgende  omprioriteringer/endringer  fra 01.10.13:

I samråd med  rådmann og helse- og sosialsjef er det bestemt at Enhet for forebyggende helsetjenester  gjennomfører følgende  omprioriteringer/endringer  fra 01.10.13:

  • Åpen helsestasjon  tilbys ikke  på  Ås helsestasjon, men  brukere kan  benytte  seg av  samme tilbud  på Nordby helsestasjon onsdager kl12.30-14.30
  • Barselgrupper reduseres fra tre til to treff
  • På grunn av plassmangel/kapasitetsproblemer kan ikke barn født fra 01.03.-31.12.11 tilbys 2 års-kontroller.Familier som er berørte vil motta brev vedr dette.

Det er etablert telefontid på begge helsestasjonen som en fast ordning.