icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Glatt vei inn mot kryss

Vei
2018-02-09 09:22 (#46948)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Kjærnesveien 1
Kart (59.732630559050286, 10.740770548582077)


Glatt i Kjærneskrysset. Når man kommer fra Kjærnesveien og skal inn på Fv 156 (Nessetveien) blir man ofte stående å spinne før man kjører ut i krysset. Det er stoppskilt og veien heller oppover. Nessetveien er tidvis svært traffikert med høy fart, og det er vanskelig å beregne luker for å komme seg inn når bilen ikke får veigrep. Her må det saltes/strøes eller aller helst fjerne hellingen på bakken akkurat ved stoppskiltet.
Kommentar fra kommunen:

Hei

Dette gjelder fylkesvei og der er det Statens vegvesen som har ansvaret. Vi anbefaler å ta kontakt med veitrafikksentralen på tlf. 175.