Fra fjorårets nyttårsfeiring i Vigelandsparken i Oslo. Foto: Marina J./Shutterstock.com

Fra fjorårets nyttårsfeiring i Vigelandsparken i Oslo. Foto: Marina J./Shutterstock.com Marina J./Shutterstock.com

  

Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen!

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til personskader og branner. I fjor ble det registrert 65 uhell ved bruk av fyrverkeri, i følge Norsk brannvernforening. Ås kommune ber alle sine innbyggere om å følge fyrverkerireglene, og ta godt vare på seg selv og hverandre.

Etter at pinneraketter ble forbudt i 2008 har antallet skader på personer og materiell stabilisert seg på et lavere nivå. Sammenligner man gjennomsnittet for de siste fem årene før forbudet mot pinneraketter med gjennomsnittet for de siste fem nyttårsfeiringene, så er antallet skadde personer redusert med 68 prosent. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Fortsatt er det fingre, ansikt og øyne som er mest utsatt for skade ved bruk av fyrverkeri. DSB fikk rapportert 10 øyeskader etter fjorårets nyttårsfeiring, mens øyeavdelinger ved landets sykehus behandlet i alt 12 øyeskader hvorav fire alvorlige. Ingen av de skadde rapporterte å ha brukt beskyttelsesbriller.

- Vi har sagt det før og har gode grunner for å gjenta det. Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen. Fyrverkeri er eksplosiver som må behandles deretter, understreker administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Her kan du lese mer om trygg bruk av fyrverkeri. http://www.mynewsdesk.com/no/brannvernforeningen/pressreleases/fyrverkeri-og-beskyttelsesbriller-hoerer-sammen-2341945?utm_campaign=send_list