icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Fritidstilbud for ungdom

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Kultur og fritid
  - Barn og ungdom

  Beskrivelse

  Fritidstiltak for ungdom inkluderer ungdomshusene, Midtgard og Rudolf. Vi samarbeider med lag, foreninger og andre som ønsker å starte, eller allerede har, tiltak for barn og unge. Det finnes egne fritidstilbud for funksjonshemmede ungdommer, se Fritidstilbud for funksjonshemmede.

  Tilbudene vi har:

  • Midtgard er for ungdom fra ungdomsskolealder til og med det året de fyller 18.
  • Det blir en gang per måned arrangert juniorklubb for unge fra 10-12 år.
  • Ungdommens Kulturmønstring og andre arrangement rettet mot barn og unge.
  • Det samarbeides med frivillige organisasjoner, lag og foreninger for å lage tilbud til ungdom.

  Målgruppe

  Barn og unge mellom 13-18 år.

  Kriterier/vilkår

  Klubbenes sesong er fra 1. september til 1. juli. 

  Åpningstider:
  Midtgard:
  Mandag: kl 18.00-21.30
  Onsdag: kl 14.00-21.30 
  Fredag:   kl 14.00-23.30

  Rudolf: 
  Onsdag: kl 18.00- 21.00
  Fredag:   kl 18.00-22.30

  Formål:
  Ungdomshusene skal være et uformelt treffsted etter skoletid, en arena hvor kulturelt og sosialt samvær kan utvikles. Tilbudet skal være preget av et trygt miljø, med voksne ledere, som kan veilede, vise omsorg og vie ungdommen oppmerksomhet. Ungdomshusene har fokus på brukermedvirkning. 
  Vi ønsker å bidra til at alle barn og unge får mulighet til opplæring, en meningsfull fritid, og evne til å mestre det samfunn de skal inn i.

   

  Pris for tjenesten

  Ungdomshusene har fri inngang på vanlige ukedager. Varierende egenandel v / spesielle arrangement.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Oppvekst- og kultursjefen er ansvarlig for tjenesten
  • Tjenesten er ikke lovpålagt. Generelle klager kan fremsettes skriftlig til oppvekst- og kulturetaten
  • Tilskudd/ underskuddsgaranti ved arrangementer og tilskudd til kulturarbeid: Kontaktperson : Kulturkonsulent, 64 96 21 02/ 913 03 199, arne.hagensen@as.kommune.no
 • Saksbehandling

  Merknader

  Fritid for funksjonshemmede 64 96 23 60
  Leder ungdomshusene 959 39 662
  Midtgard kveldstid 64 96 23 81
  Rudolf kveldstid 959 99 750 

  Ungdomshusene er organisert i Oppvekst- og kulturetaten
  Fritidstiltak for funksjonshemmede (barn og unge), og ungdomshusene er ikke lovpålagte tjenester.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturskolen i Ås / Ungdomshusene
  Telefon:64 96 23 90
  Telefaks:64 96 23 99
  Epost:kulturskolen@as.kommune.no
  Postadresse:Kulturskolen i Ås, postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Kulturskolen, Bankveien 1, 1430 Ås
  Åpningstid:Administrasjonens åpningstider: Mandag til torsdag klokken 09.00-15.00.
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:33