icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Forvaltning voksne

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Søknadskontor for helse- og omsorgstjenester

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Forvaltningsenheten tildeler og fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenester vi tildeler er:

  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk bistand, hjemmehjelp
  • Hverdagsrehabilitering
  • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
  • Middagslevering
  • Trygghetsalarm
  • Innstiller til vedtak om omsorgsbolig
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • Omsorgslønn
  • Rus- og psykisk helsetjeneste
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi og hjelpemidler
  • Støttekontakt
  • Individuell plan
  • Boliger for personer med funksjonshemming med heldøgns pleie og omsorg
  • Avlastning utenfor institusjon
  • Avlastning i bolig for personer med funksjonshemming.
  • Dagopphold;
   Aktivitetssenter Moer sykehjem, Dagtilbud for personer med demens
   Dagtilbud for personer med funksjonshemning og ESTU, etter skoletidstilbud for ungdom
   Aktivitetssenter rus- og psykisk helse
  • Opphold i sykehjem;
   Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold Avlastningsopphold Langtidsopphold

  Målene vi har satt oss:

  • Én instans sikrer mottak av søknader på tjenester.
  • Saksbehandling er korrekt.
  • Riktig vedtak fattes i forhold til brukerens behov.

  Målgruppe

  De som bor eller til enhver tid oppholder seg i Ås kommune.

  Serviceerklæring

  Hva kan du forvente av oss:

  • Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig etter mottatt søknad for å vurdere ditt behov for tjenester for en rask og korrekt saksbehandling.
  • Du mottar skriftlig vedtak på aktuell tjeneste med opplysning om klagerett.

   Hva forventer vi av deg:

  • Du må ta kontakt skriftlig eller muntlig.
  • Du må gi oss nødvendig informasjon for at vi kan fatte et best mulig vedtak.
  • Du må melde om eventuelle endringer i situasjon/ tjenestebehov.
  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Hvordan søke tjenestene:
  Informasjon og søknadsskjema for tjenestene fås ved henvendelse til
  Servicetorget, Rådhuset, 1. etasje, postboks 195, 1431 Ås, tlf. 64 96 20 00 eller
  Forvaltningsenheten
  Tunveien 2, 1430 Ås, underetasjen på Moer sykehjem, tlf. 64 96 25 90.

  Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten for behandling.

  Skjema

  Serviceerklæring for forvaltningsenheten for helse- og omsorgstjenester
  Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknad sendes forvaltningsenheten, som tar kontakt med deg så snart som mulig og senest innen tre uker.

  Saksbehandling:
  Ved mottatt henvendelse eller søknad, vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger

  • Det avklares om det er behov for et hjemmebesøk
  • Det vurderes om søkt tjeneste er riktig valgt tjeneste
  • Det fattes vedtak på tjeneste som beskriver både innhold og omfang
  • Det opplyses om klagemuligheter

  Vedtaket om hvilke tjenester vi tilbyr deg har du anledning til å klage på til Fylkesmannen, med unntak av opphold på dagsentrene.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forvaltning voksne
  Telefon:64 96 25 90
  Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

  Kontaktpersoner

  Navn:Gry Mathisen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:64 96 25 05
  Epost:gry.mathisen@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2020-05-19 13:11