icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Farlig vei

Vei
2018-03-01 21:19 (#47371)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Nedre Bekk vei 1
Kart (59.7236165, 10.733093499999995)


Vinteren 2018 er i ferd med å bli i overkant pinlig for Ås kommune hva gjelder fremkommelighet på kommunale veier. I uker og måneder har Nedre Bekk vei blitt skammelig nedprioritert og gaten vår fremstår nå som både ufremkommelig og farlig, både for gående og kjørende trafikanter. Det er uforståelig at det ikke skal kunne gå an å skrape vekk issvuller og dype hjulspor, eller i det minste spandere et minimum av grus på denne gaten?! Var av den oppfatning at dette var et kommunalt ansvar? Håper snart noen blir seg dette ansvaret bevisst, før vi får våre første ulykker og personskader i nabolaget vårt.