Kjernejournal illustrasjonstegning

  

En russ har fått påvist hjernehinnebetennelse-bakterien uten å ha utviklet sykdom

Russen er under behandling. Samtlige personer som har vært i nær kontakt med vedkommende nylig er kartlagt og får nødvendig behandling og oppfølging.

 

Kommunen går ut med denne informasjonen for å informere om at det generelt ikke er noen grunn til å bekymre seg for å bli smittet.