icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Elendig, mangelfull og amatørmessig snøbrøyting Granheimlia.

Vei
2018-03-09 21:55 (#47474)
Skjult sak Skjult

Adresse: Granheimlia 1
Kart (59.64801125422347, 10.806436626865093)


Som forhenværende brøytesjåfør og byggeleder i staten, skjems jeg over vintervedlikeholdet i Ås kommune.
Nå de som har som arbeidsoppgave å brøyte for Ås kommunen, ikke gjør jobben sin, bør det få konsekvenser. Det er bare å se på alle de berettige klagene som kommer inn hver dag.
F.eks. så brøytes Granheimlia opp til krysset til g/s over til Arneborgveien. Men derfra og opp til snuplassen ser vi skjelden en brøyteenhet, men det er derfra og opp til snuplassen de fleste boenhetene er. Dette til underretning hvis Ås kommune ikke var klar over dette.
Vi håper på en forbedring, med fram til nå er dette en uteglemt vei.
Det er ikke første gang vi minner Ås kommune om dette.
Kanskje ØB er interessert i saken.
Kommentar fra kommunen:

Dette er i utgangspunktet en vanskelig og smal vei å brøyte. Vi sliter med parkerte biler langs veien og søppeldunker som er til hinder for god brøyting.