icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Kommunale områder   ›   Kommunale byggeprosjekter
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark
Eksteriørskisse DivA
Eksteriørskisse DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan DivA
Eksteriørskisse DivA
Eksteriørskisse DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan DivA
  

Åsgård skole

Planlagt åpning til skolestart 2023

Fremdriftsplanen for prosjektet kan lastes ned her i .pdf

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HOK HTM FS KS
Utvidelse til 4-parallell på Søråsjordet         22.10.2014
Mulighetsstudie til orientering 13.01.2016        
Mulighetsstudie bestilling 17.02.2016        
Mulighetsstudie høring 07.12.2016 18.01.2017 19.01.2017    
Mulighetsstudier - Høringsuttalelser 15.02.2017 15.02.2017      
Alternativ lokalisering i Åsgård skolekrets       14.06.2017 21.06.2017
Detaljreguleringsplan - Framdrift     20.11.2017 22.11.2017 22.11.2017
Detaljeringsplan for Åsgård skole     01.03.2018    
Flerbrukshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 25.04.2018        
Konsept 30.05.2018 30.05.2018 31.05.2018 06.06.2018 20.06.2018
Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 26.9.2018   27.9.2018 10.10.2018 21.11.2018
Nedgravd parkeringskjeller 6.3.2019   7.3.2019 13.3.2019 27.3.2019
Detaljreguleringsplan 2. gang     22.8.2019    

22.1.2019: Oppsummering fra idédugnad for Åsgård skole (.pdf)

22.1.2019: Presentasjon idedugnad (.pdf)

Kommunens handlingsplan med økonomiplan 
Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 - 2030
(Skolebehovsplan Ås nord. På høring)