Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Viltvakta i Ås har valgt å avlive en elgku og en elgkalv

Avlivningen skjedde etter flere episoder med aggressiv oppførsel og angrep på turgåere i Aschjemskogen.
Torsdag medførte angrepet personskade og viltvakta utkalte jaktlaget som avlivet elgene fredag morgen. Elgkuen hadde to kalver og viltvakta vil vurdere å avlive den siste kalven dersom den også viser seg å være aggressiv.

Ås kommune har avtale om døgnkontinuerlig viltvakttjeneste som kan kontaktes dersom noen opplever at elg opptrer truende/går til angrep, telefon 64 96 20 70.