Ås stasjon

Ås stasjon

  

Opprydding av hensatte sykler på Ås stasjon

Det vil bli foretatt fjerning av antatt hensatte sykler på Ås stasjon i uke 36.
Etter initiativ fra Ås kommune vil Falck, på oppdrag fra Follo politikammer, foreta fjerning av antatt hensatte sykler på Ås stasjon i uke 36.
Dette vil frigjøre plass for folk som bruker sykkel aktivt til og fra stasjonen, slik at disse kan plasseres og låses hensiktsmessig. Falck vil fjerne alle sykler som av ulike grunner gir inntrykk av å ikke være i aktiv bruk.
Dersom noen skulle oppdage at deres sykkel er fjernet ved en feiltagelse, vil man kunne ta kontakt med Falck og få sykkelen tilbake kostnadsfritt. Kontaktinformasjon vil bli gitt i forbindelse med arbeidet i uke 36.