Ås turnforening har lansert ny hjemmeside

Her finner du informasjon om de ulike turnpartiene samt påmeldingsskjema, se www.asturn.no.

Det er nå påkrevet forhåndspåmelding på turnpartier for høsten 2010. Påmeldingsfrist 15. august. Merk at nedre aldersgrense er fylte 4 år inneværende år.