icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Brøyting

Vei
2018-01-24 08:29 (#46252)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Ljungbyveien og Solfallsveien 1
Kart


Hei, takk for at dere står på om dagen med brøyting og strøing! Vet dere har mye å gjøre; likevel: To steder jeg håper dere kan brøyte før det fryser på igjen (skolevei), der det var dårlige forhold i dag, og det kommer til å bli enda vanskelige forhold for syklister og fotgjengere hvis "slush"en fryser: Nedre del av Solfallsveien, og den delen av Ljungbyveien som er gangvei. Takk :)
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Det skal nå være ferdig brøytet og strødd etter forrige væromslag.