Illustrasjon blodbussen foran frontbygg
  

Blodbussen kommer til bygda 9. mars

Mandag 9. mars kan du besøke blodbussen i Ås for å registrere deg som blodgiver eller ta en uforpliktende titt inne i bussen.

Bli blodgiver!

Blodbanken Ahus kommer med blodbussen til Ås kommune mandag 9. mars kl 09.15 - til 10.00. Bussen vil stå i Ås sentrum, på parkeringsplassen bak kulturhuset (langsmed veien).

Alle er velkommen innom blodbussen for å registrere seg som blodgiver eller til og ta en helt uforpliktende titt inne i bussen.

Hvem har behov for mitt blod?

  • Fødende og nyfødte barn
  • Brannskadde og traumer (trafikkulykker)
  • Operasjoner (planlagte og akutte). Planlagte kan ikke starte uten at blodbanken har blod.
  • Kreft. Spesielt blodkreft (storforbrukere)
  • For å motvirke mange kroniske sykdommer.
  • Du trenger blod så lenge du lever.

Blodbanken trenger frivillige blodgivere for å hjelpe pasientene – trygghet for både den som gir og den som mottar.

Ahus Blodbanken.jpg