Badevannet på Breivoll syd og nord holder nå meget god kvalitet

Prøver tatt torsdag 21. juni viser at badevannet på Breivoll syd og på Breivoll nord nå er tilbake til god kvalitet. Kjærnes har fortsatt god kvalitet.

Tips en venn Skriv ut

Dersom badevannet ikke tilfredstiller kravene, og grenseverdier overstiges, vil bading frarådes. Eventuelt kan strender bli stengt.

Fordi mange bader i vannspeilet/bassenget ved rådhuset, har vi ved behov innført målinger av vannkvaliteten her også, resultatene kunngjøres i egne meldinger.

Ås kommune har nå fått sin egen app der du kan abonnere på nyhetsvarsler fra ulike kategorier, en av dem er badevann. Les mer om Ås kommunes App / push-varsler her.

Badevannsprøver i Ås 2018

Badestrand Sist målt Vannkvalitet
 Breivoll syd  21.06.18  Badevann god illustrasjon
 Breivoll nord ved handikappstranda   21.06.18  Badevann god illustrasjon
Kjærnes/Strandengvegen   21.06.18 Badevann god illustrasjon

20.06.2018
Breivoll syd hadde 12, Breivoll nord (handikap) hadde 42 og Kjærnes hadde 77 (målt 20.06).
 

Badevann god illustrasjon

    God kvalitet (0-100)

 

Badevann mindre god illustrasjon

     Mindre god kvalitet (100-1000)Badevann ikke akseptabel illustrasjonsbilde

     Ikke akseptabel (>1000)

 

Test av badevann utføres slik:

Vannprøvene testes på temotolerante koliforme bakterier 44,5 grader Celsius, antall/100 milliliter (NS 4792m).

Grenseverdier:

  • 0-100 bakterier: God
  • 100-1000 bakterier: Mindre god
  • >1000 bakterier: Ikke egnet badevann. Sannsynlig stengning av badeplassen. Følges opp med hyppige prøver.