Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning?

Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, privat avlastning, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Her kan du lese mer om avlastning.