icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Barnevern   ›   Ansatte i barnevernet
  

Ledelse

Kontortelefon: 64 96 22 33
Drøftingstelefon/ vakttelefon: 959 39 637
barneverntjenesten@as.kommune.no
Besøksadresse: Moerveien 10, 3.etasje

Konstituert enhetsleder
Heidi Ingebrigtsen Bordi
Telefonnr: 64 96 22 19/ 959 51 931