icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Landfasen av ukjent salamander Danskerud Foto Bonsak Hammeraas Ås Avis

Landfasen av ukjent salamander Danskerud Foto Bonsak Hammeraas Ås Avis

  

Amfibier i Ås kommune 2011

I perioden juli og august 2009-2011, er utbredelsen av amfibier i omlag 80 prosent av vannforekomstene i Ås undersøkt.

Last ned hele rapporten her (DOC) (PDF), under kan du lese et sammendrag.

Last ned regneark med tallmateriale fra kartleggingen.

Sammendrag 

I perioden juli og august 2009, 2010 og 2011 er forekomst av amfibier i 161 av ca 200 registrerte vannforekomster i Ås kommune undersøkt. Resultatene presenteres i denne rapporten. Disse dammene representerer et godt tverrsnitt av typer av dammer i Ås. Hensikten med arbeidet er at kunnskapen skal brukes i arealforvaltningen innen kommunen, og at kommunens innbyggere skal få kjennskap til Ås rike og spennende natur. I direktoratet for naturforvaltning (DN) forvaltningsplan for stor salamander i Norge pekes Follo ut som et kjerneområde med internasjonal betydning. Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene. Innen Ås kommune finnes 5 av de 6 amfibieartene som i dag offisielt forekommer naturlig i Norge. Alle norske amfibier er fredet etter lov om viltet av 29. mai 1981. 4 norske amfibiearter (stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og damfrosk) står på den Norske Rødlista (Kålås m. fl. 2010).
 
Amfibiene lever sitt liv både i vann og på land; de har en vannfase (reproduksjon) og en landfase (jakt, trekk og overvintring). Kartlegging av hvor det finnes dammer er skjedd ved hjelp av kommunens kartverk, orienteringskart, på turer i landskapet, gjennom samtaler med grunneiere og ulike tips fra tilfeldige personer. Alle dammer er besøkt en gang i løpet av juli/august på dagtid. Dammene er undersøkt ved hjelp av langskaftet håv med finmasket nett (5,0 mm).
 
Landet rundt Oslofjorden er naturgeografisk blant de rikeste og mest produktive områdene i Norge. Her er det varmt, god jord og nok nedbør. Follo ligger klimatisk gunstig til ved Oslofjorden, soleksponert og ”skjermet” mot intensiv arealutnyttelse og store naturinngrep. Behov for vann til gårdsdrift og næring har medført bygging av en lang rekke dammer som står her den dag i dag. I tillegg finnes naturlige dammer og tjern rundt om i kommunen. De 161 lokalitetene (fra vanningsdammer på 5000 m2 til private hagedammer) står oppført i tabellen bakerst i rapporten. Storsalamander ble funnet i 47, småsalamander i 68 spissnutet frosk i 8, buttsnutefrosk i 28, ubestemt frosk (eggklaser eller rumpetroll) i 19 og padde i 7 av lokalitetene. Av de 161 undersøkte dammene var det en eller flere amfibiearter i 109 (69 %) av dem. Det er viktig å merke seg at funnene av arter utgjør minimumstall. De virkelig tallene ligger en del høyere. Det viktigste tiltaket for å bevare amfibienes leveområder er informasjon internt i egen forvaltning og eksternt mot grunneiere og eiendomsforvaltere.
 
Vi er ikke alene i verden. Norge som nasjon er opptatt av at andre tar vare på sin naturarv. Og andre nasjoner er på samme måte opptatt av at vi tar vare på vår ”kjedelige hverdagsnatur”. Det som er eksotisk for oss er kjedelig – og noen ganger farlig - for de som bor der. Norge og Ås kommune har slik sett et stort internasjonalt ansvar for å ta vare på en rekke arter som er nær utryddet fra Kontinentet, fra EUs område.
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her