Energiseminaret 2018 - "Fra karbon til elektron"

Energiseminaret er et todagers seminar arrangert av studenter ved NMBU. Tidligere år har det vært rundt 300 deltakere fra andre NMBU og andre universitet/høgskoler rundt om i Norge, men i år har vi utvidet målgruppen til å også omfatte energiinteressert lokalbefolkning og VGS-elever!
Temaet for Energiseminaret 2018 er "fra karbon til elektron", der vi vil ​markere​ ​overgangen​ ​til et​ ​mer​ ​elektrisk​ ​samfunn,​ ​der​ ​vi​ ​ser​ ​fremover​ ​mot​ ​smarte​ ​løsninger​ ​som​ ​kan​ ​effektivisere måten​ ​vi​ ​skaper​ ​og​ ​bruker​ ​elektrisitet​ ​på,​ ​samtidig​ ​som​ ​vi​ ​ser​ ​på​ ​hvordan​ ​det​ ​skal​ ​bli​ ​mulig å​ ​takle​ ​den​ ​elektriske​ ​omveltningen​ ​økonomisk​ ​og​ ​politisk.

Arrangør: Energiseminaret
: Aud.Max., NMBU
Tid: fredag 16. mars 09:00
Foredrag/konferanser
http://www.energiseminaret.com
http://www.facebook.com/energiseminaret