Kunnskap til lunsj: Ta grep om maten

Økt innovasjon i offentlig sektor er en betingelse for å klare og møte kravet om et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i en situasjon hvor vi vet at de økonomiske ressursene ikke kommer til å øke i takt med økningene i behov. Mulighetene kan ligge i mat. Einar Risvik ved Nofima forsker på aspekter ved hvordan det offentlige kan ta grep om mat og innovasjon for å møte morgendagens utfordringer.

Ås kommune og Ås bibliotek inviterer til "Kunnskap til lunsj" - et lunsjseminar der vi serverer et faglig innlegg med personer knyttet til Campus Ås, mens du tar med matpakka.

Arrangør: Ås bibliotek
: Ås bibliotek
Tid: fredag 1. desember 11:30
http://as.folkebibl.no/