Kulturhuset i Ås

Kulturhuset i Ås

  

Ås seniorsenter program høsten 2014

For flere spørsmål, kontakt:
Camilla Kristiansen
Daglig leder Ås seniorsenter
Telefon: 64 96 23 61
Mobil: 959 39 622