Ås rådhus

Ås rådhus Foto: Ivar Ola Opheim

  

Ås kommune skal bestå

Kommunestyret fulgte formannskapets innstilling i sitt møte mandag 20.juni 2016, les hele vedtaket på neste side.

Kommunestyrets vedtak 20.06.2016:

  1. Ås kommune har gjennomført utredninger og innbyggerinvolvering i tråd med uttrykte forventninger til kommunen fra Fylkesmannen. Kommunen har gjennomført bredt forankrede og grundige prosesser med nabokommuner, innbyggeres tidlige vurderinger er kartlagt gjennom innbyggerundersøkelser, det har vært flere folkemøter og debattmøter, og kommunen har deltatt i forhandlingene om en felles plattform for å bygge en ny, større Follo kommune sammen med Ski, Oppegård, Frogn og Enebakk.

  2. Plattformen er lagt fram for innbyggerne i folkeavstemning. Det har vært en aktiv prosess for å sikre høy valgdeltagelse, 52 % av de stemmeberettigede deltok. Resultatet av folkeavstemningen viser at et stort flertall av innbyggerne mener at Ås er best tjent med å fortsette som kommune. 66,7 % stemte for at Ås skal fortsette alene, og 32 % stemte for at Ås skal inngå i Follo kommune.

  3. Formannskapet konstaterer på bakgrunn av en bred prosess og utførte utredninger at kommunen har best forutsetninger til å løse kommunale oppgaver og bidra til en helhetlig samfunnsutvikling ved å beholde nåværende kommune. Det er lagt vesentlig vekt på betydningen av lokaldemokratiet, kommunens fortrinn som mellomstor vekstkommune, og behovet for å kunne gjennomføre en helhetlig samfunnsutvikling i tråd med innbyggernes ønsker og behov.

  4. Formannskapet konkluderer derfor med at Ås kommune skal bestå.