icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
Logo bedreVann

Logo bedreVann

  

Ås kommune på vann og avløpstoppen

Tillstandsrapport for vann og avløp i Ås kommune

Norsk Vann utgir årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene.
85 kommuner benyttet bedreVANN i 2016, med 3 millioner innbyggere tilknyttet tjenestene.

Norsk vann BedreVann gir ut en rapport hvert år over tilstanden til vann og avløp i Norge. intensjonen er å sammenligne standarden på tjenestene, investeringsbehov og utvikling av kostnadene for kommunene/IKS og måle egen resultatutvikling over tid.

De beste kommunene på avløp i 2016

Asker, Bærum, Mandal, Ringebu, Rælingen, Strand, Østre Toten, Øyer og Ås er de ni kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp i 2016. Alle rensekravene er overholdt, over 98 % av innbyggerne i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp, slammet har god kvalitet og blir utnyttet, utslippet fra overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn 5 % av tilknyttet pe (personekvivalenter) og ledningsnettet har god funksjon.

Trykk på lenken under å les mere om tilstanden til Ås kommune

Rapport fra BedreVann