icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 med flere.

Ås kommunestyre har i møte 02.02.2011, sak 3/11, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca 15 dekar og består av bolig- og næringseiendommer. Området ligger øst for Nygårdskrysset, på nordsiden av Nordbyveien, nær grensen til Ski kommune.

Planen opphever tidligere regulert atkomstvei (som ikke er blitt opparbeidet). Det gjør at boligeiendommene langs Nordbyveien kan beholde sine nåværende atkomstveier og at næringsarealene kan bli sammenhengende. Reguleringsbestemmelsene for området er også blitt oppgradert.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

Vedlegg:

Utskrift av møtebok

Saksframlegg

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser (DOC) (PDF)

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her